Archive

Archive for 08/04/2017

Thánh Vịnh 21 – CN Lễ Lá – Năm A

08/04/2017 Leave a comment

Thánh Vịnh 21  – CN Lễ Lá – Năm A

 XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP
 

 

 

NGUỒN : CN Lễ Lá (Thánh Vịnh 21) –
Tác giả: Lm Thái Nguyên.
Hợp ca: Ca đoàn Ngôi Ba
GPKONTUM (08/04/2017) KONTUM

 
Advertisements