Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Giỗ Giáp Năm Cố Linh Mục Đa-Minh , Lm. Tiên Khởi GX. Đức Hưng

Thánh Lễ Giỗ Giáp Năm Cố Linh Mục Đa-Minh , Lm. Tiên Khởi GX. Đức Hưng

10/04/2017

LỄ GIỖ GIÁP NĂM CỐ LINH MỤC ĐA MINH. L.M TIÊN KHỞI GX ĐỨC HƯNG

(06/04/2017)

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN: Sang Minh
GPKONTUM (10/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: