Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Phòng Truyền Thống, TàiLiệu, TinTức > Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum (12/04/2017).

Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum (12/04/2017).

12/04/2017

Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Kontum (12/04/2017).

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU.

Lúc 5 giờ 30 sáng thứ tư (12/04/2017),  Đức Giám Mục ALOISIÔ NGUYỄN  HÙNG VỊ, Giám Mục Giáo Phận Chủ Tế cùng Đức Cha MICAE HOÀNG ĐỨC OANH, Nguyên Giám mục Giáo phận, với 148 linh mục đồng tế, 9 Phó tế và đông đảo tu sĩ giáo dân tham dự Thánh Lễ Dầu.

“Các bài đọc đều nhắc đến ‘Dầu’, trong Cựu ước, các Vua, các tư tế, các tiên tri được xức Dầu. Bài Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa mới nghe cũng được nghe Chúa Giêsu được xức Dầu Thánh Linh. Dầu là biểu tượng của Niềm Vui và Vẻ Đẹp, Dầu làm Tươi Mát, Dầu là dấu chỉ của sự Thánh Hiến. Dầu với tính chất thẩm thấu làm diệu cơn đau, Dầu tăng cường sức mạnh”, như lời Đức Cha Chủ Tế đề cập đến ý nghĩa ‘Dầu’ trong phần  suy gẫm Lời Chúa .

 

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 PHẦN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

NGUỒN : Ad Gentes KT
Published on Apr 12, 2017
GPKONTUM (12/04/2017) KONTUM

%d bloggers like this: