Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > Canh Thức Phục Sinh Năm A

Canh Thức Phục Sinh Năm A

13/04/2017

Mùa Phục Sinh

Canh Thức Phục Sinh Năm A

Mt.28, 1-10

 

 

CANH THỨC VƯỢT QUA

Trong Canh thức Vượt qua chúng ta đọc lại những bản văn thời Cựu ước, những điểm chính yếu trong lịch sử cứu độ: Sách Sáng thế nói về việc Thiên Chúa tạo dựntg vũ trụ vạn vật và con người.  Thiên Chúa đã trao cho con người cai quản trái đất.  Mọi sự đều tốt đẹp, cho đến một ngày con người phản bội không nghe lời Thiên Chúa và sa ngã.  Thất bại của con người là từ bỏ Thiên Chúa để làm theo ý riêng của mình.  Con người đã thất bại trước cám dỗ của Xatan.  Để cứu chuộc con người Thiên Chúa chọn ông Ápraham để từ ông gầy dựng nên một dân tộc của những kẻ tin.  Thiên Chúa  đã trắc nghiệm lòng tin của Ápraham bằng đòi ông hiến tế Ixaác, người con độc nhất nối dõi tông đường.  Thấy được lòng tin vững mạnh của ông, Thiên Chúa tha mạng cho Ixaác. 

Dòng chảy lịch sử của dân tộc Do thái đầy thăng trầm, phản trắc và thất trung, cả dân tộc phải sống dưới ách nô lệ Ai-cập.  Thiên Chúa lắng nghe những than van ai oán của dân Do thái, Người đã tuyển chọn ông Môsê làm người lãnh đạo đứng ra thương lượng với vua Pharaôn để dân ra đi thoát khỏi nô lệ Ai-cập.  Ngay trong đêm giải phóng khỏi kiếp nô lệ, dân Do thái giết chiên ăn thịt, lấy máu bôi lên cửa nhà, nhờ đó mà thần sứ của Đức Chúa vượt qua không vào nhà giết các con đầu lòng. Sáu trăm ngàn người Do thái Xuất Hành khỏi Ai-cập dưới sự lãnh đạo của Môsê. Quân đội Ai-cập trang bị đến tận răng đuổi theo dân Do thái, muốn giữ dân lại làm nô dịch cho họ.  Cánh tay của Thiên Chúa lại giương ra cứu thoát dân Do thái, Người dựng nước biển Đỏ làm tường thành và dân Do thái vượt qua biển an toàn.  Cuộc xuất hành khỏi Ai-cập, khỏi đất nô lệ, ghi đậm nét trong lịch sử dân Do thái, một biến cố không thể quên khi nói đến lịch sử dân tộc Do thái.  Quốc huy của quốc gia Do thái là cây đèn 7 ngọn, trên bảy cành cây đèn đó ghi khắc các giai đoạn chính yếu của thời Cựu ước, nhất là biến cố Vượt qua biển Đỏ.  Từ biến cố lịch sử sâu đậm đó, từ vựng vượt-qua, xuất-hành, đi vào tâm thức mang ý nghĩa tinh thần và tâm linh, vượt-qua mang ý nghĩa hết sức phong phú và được kiện toàn bằng sự vượt qua của Đức Giêsu Kitô.

Cuộc sống an lành thường bị xáo trộn bởi sự bất tín bất trung, thờ ma lạy quỷ, chạy theo các ngẫu tượng, dân Do thái sống giữa các dân theo đa thần giáo, một trong những cám dỗ lớn nhất là chạy theo các thần ngoại bang, để cảnh giác Thiên Chúa nhờ đến các tiên tri can thiệp nhắc nhủ: như tiên tri Isaia nhắc cho dân tình thương và lòng nhân nghĩa của Thiên Chúa, cảnh tỉnh dân phải tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa; tiên tri Barúc cảnh báo dân phải khôn ngoan sống theo huấn giới của Thiên Chúa để được sống; tiên tri Êdêkien loan báo Thiên Chúa sẽ quy tụ dân từ các nước và ban cho họ một quả tim mới, một thần khí mới, và dân sẽ là dân của Thiên Chúa, và Thiên Chúa nhận dân làm dân riêng của Người.

Lịch sử cứu độ xảy ra nơi dân Do thái là tiêu biểu cho ơn cứu độ phổ  quát đối với cả nhân loại.  Họ là đại-chủ-thể lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, một chứng từ chắc chắn về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại.  Qua đó Thiên Chúa mặc khải tình yêu của Người, không những cho người Do thái mà thôi mà cho cả những ai mang thân phận con người yếu đuối như chúng ta.  Điều Thiên Chúa làm cho nhân tính là làm cho mỗi người, tức cho chúng ta. 

Cho nên những gì xảy ra nơi lịch sử dân Do thái soi chiếu cuộc đời chúng ta, trong đó chúng ta đọc được chính mình, tìm gặp được chính mình, là con người được Thiên Chúa tạo dựng do tình thương, bị tổn thương vì tội lỗi, được mời gọi tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.  Con người đó là chúng ta đây, đã sa ngã, đã được Thiên Chúa cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Người.  Cái chết và sự phục sinh của Người liên hệ đến sự sống và ý nghĩa cuộc đời chúng ta.  Chính vì vậy mà trong Canh Thức Vượt Qua chúng ta ôn lại những giai đoạn chính yếu của lịch sử Do thái, vì điều nói cho đại-chủ-thể là dân Do thái cũng là điều ám tàng nói cho tiểu-chủ-thể là mỗi người chúng ta.

Allêluia! Allêluia! Chúa đã chiến thắng sự chết, đem lại sự sống đời đời cho chúng ta.  Hãy cùng chết với Người để được cùng Người phục sinh. Amen. Allêluia!

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (13/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: