Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ Truyền Phép Dầu – Phần PV Thánh Thể Nt Chính Toà 12 04 2017

Thánh Lễ Truyền Phép Dầu – Phần PV Thánh Thể Nt Chính Toà 12 04 2017

13/04/2017

Thánh Lễ Truyền Phép Dầu – Phần PV Thánh Thể Nt Chính Toà 12 04 2017

Trong phần Phụng Vụ Thánh Thể Lễ Dầu có 2 phần chính:

I-Linh mục Lặp lại Lời hứa.

Giám mục chủ tế kêu mời các linh mục lặp lại những lời ngày xưa mà họ đã hứa trước mặt Giám mục:

 “Mỗi năm kính nhớ ngày Chúa Kitô thông ban chức linh mục của Người cho các Tông đồ và cho anh em,  anh em có muốn sống liên kết thân mật hơn với Chúa Giêsu, nên giống Người, từ bỏ mình, giữ vững những điều đã thề hứa liên quan tới các chức thánh mà với lòng yêu mến Chúa Kitô đối với Hội Thánh Người, đã vui vẻ lãnh nhận ngày chịu chức linh mục không ?”.

Tất cả các linh mục đồng thanh thưa: Thưa con muốn.

 “Anh em có muốn là những người trung thành phân phát các mầu nhiệm Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể, và các công việc phụng vụ khác, trung thành chu toàn nhiệm vụ thánh là giảng dạy theo gương Chúa Kitô là Thủ Lãnh và Mục Tử, không phải vì ham hố lợi lộc, nhưng vì lòng sốt sắng đối với các linh hồn” không ?

Tất cả các linh mục đồng thanh thưa: Thưa, con muốn.

II.Làm phép 3 loại dầu: Dầu Bệnh nhân, Dầu Dự Tòng và Dầu thánh.

Làm phép Dầu thánh trong phần kết Thánh Lễ, Đức Giám  mục kêu mời cầu nguyện:

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc lành và thánh hóa dầu này, để những ai được trên thân xác, thì cũng được xức trong tâm hồn và xứng đáng lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa”.

Sau đó, Ngài cầu nguyện và làm phép với phần kết:

“ Xin cho dầu này trở nên dầu cứu dộ cho những kẻ được tái sinh bới nước và Thánh Thần, làm cho họ được tham dự vào đời sống vĩnh cửu và đồng hưởng vinh quang trên trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”

Cộng đoàn thưa :Amen.

 

NGUỒN : Ad Gentes KT

Published on Apr 12, 2017

GPKONTUM (13/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: