Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video Bài Giảng > Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum (13/04/2017)

Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum (13/04/2017)

15/04/2017

THÁNH LỄ TIỆC LY

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu  

Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà thờ chính tòa Kontum,

Đức Tổng Giám Mục  Leopoldo Girelli chủ tế

qua  hai đoạn VIDEO CLIP sau.

XIN KÍNH MỜI

I- PHẦN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – BÀI GIẢNG

 

II- PHẦN PHỤNG VỤ THÁNH THỂ.

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (15/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: