Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thứ Sáu Thánh – Nghi Lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa

Thứ Sáu Thánh – Nghi Lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa

15/04/2017

THỨ SÁU THÁNH – NGHI LỄ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

DO ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI, ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH CHỦ SỰ

TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN KON TUM 14 4 2017 

XIN GIỚI THIỆU

ĐOẠN VIDEO CLIP

PHẦN I:  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA + BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM. ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH

 

 

            PHẦN II :  TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA  

                         – LỜI NGUYỆN

  – THỜ LẠY & HÔN KÍNH THÁNH GIÁ

  – RƯỚC LỄ

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu

Published on Apr 14, 2017

GPKONTUM (15/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: