Archive

Archive for 20/04/2017

Danh Sách Nhân Sự Đặc Trách Xây Dựng Công Trình Đức Mẹ Măng Đen.

20/04/2017 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin gửi đến Quý Cha danh sách nhân sự đặc trách xây dựng công trình Đức Mẹ Măng Đen.

                                     VPTGM

                                          Lm Lu-y Nguyễn Quang

NHÂN SỰ XÂY DỰNG MĂNG ĐEN

 

 GPKONTUM (20/04/2017) KONTUM

Advertisements

Chúng Tôi Tha Thứ Cho Kẻ Giết Cha Tôi

20/04/2017 Leave a comment

Gia đình nạn nhân của vụ giết người đã đăng trực tuyến trong một video trên Facebook: Chúng tôi tha thứ cho kẻ giết người

“Điều mà tôi học được nhiều nhất từ cha tôi là ông đã dạy chúng ta về Thiên Chúa. Làm sao để kính sợ Thiên Chúa. Làm thế nào để yêu mến Thiên Chúa. Và làm thế nào để tha thứ. “

 

NGUỒN: Ad Gentes KT

Published on Apr 19, 2017

GPKONTUM (20/04/2017) KONTUM