Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Chúng Tôi Tha Thứ Cho Kẻ Giết Cha Tôi

Chúng Tôi Tha Thứ Cho Kẻ Giết Cha Tôi

20/04/2017

Gia đình nạn nhân của vụ giết người đã đăng trực tuyến trong một video trên Facebook: Chúng tôi tha thứ cho kẻ giết người

“Điều mà tôi học được nhiều nhất từ cha tôi là ông đã dạy chúng ta về Thiên Chúa. Làm sao để kính sợ Thiên Chúa. Làm thế nào để yêu mến Thiên Chúa. Và làm thế nào để tha thứ. “

 

NGUỒN: Ad Gentes KT

Published on Apr 19, 2017

GPKONTUM (20/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: