Home > Giáo Phận KonTum, Tin Tức, TinTức, ĐứcMẹ MăngĐen > Danh Sách Nhân Sự Đặc Trách Xây Dựng Công Trình Đức Mẹ Măng Đen.

Danh Sách Nhân Sự Đặc Trách Xây Dựng Công Trình Đức Mẹ Măng Đen.

20/04/2017

Văn Phòng TGM xin gửi đến Quý Cha danh sách nhân sự đặc trách xây dựng công trình Đức Mẹ Măng Đen.

                                     VPTGM

                                          Lm Lu-y Nguyễn Quang

NHÂN SỰ XÂY DỰNG MĂNG ĐEN

 

 GPKONTUM (20/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: