Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Chúa Phục Sinh Đem Lại Sự Sống Mới

Chúa Phục Sinh Đem Lại Sự Sống Mới

21/04/2017

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 2 Năm A

Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9;Ga 20, 19-31

Kính Lòng Thương Xót

 

 

CHÚA PHỤC SINH ĐEM LẠI SỰ SỐNG MỚI

 Sách Công Vụ Tông Đồ đưa chúng ta về những ngày đầu của Hội thánh, sau khi Đức Giêsu Kitô sống lại, cho chúng ta thấy cảnh sinh hoạt của những anh em Kitô hữu tiên khởi, họ sống mãnh liệt sự sống mới của Chúa phục sinh: chăm chỉ nghe các Tông đồ  giảng dạy, sống tình huynh đệ, bẻ bánh chung và liên lỉ cầu nguyện (x. Bài Đọc 1. Cvtđ 2, 42-47).  Sống chung, hơn thế nữa họ còn để của chung, bán đất đai chia cho mỗi người theo nhu cầu.  Đây không phải là chế độ kinh tế tập trung hay thể chế chính trị xã hội tập quyền, tuy nhiên cách sống nầy nói cho biết người Kitô hữu thời đó coi nhẹ vật chất mà thường tình người ta quan niệm vật chất có giá trị trên hết.

Sức mạnh phục sinh của Đức Giêsu đã tạo ra một tương quan mới giữa anh chị em Kitô hữu với nhau ngay cả trong phạm vi kinh tế.  Họ coi trọng đời sống tâm linh, quan tâm đến việc bẻ bánh tức là dâng thánh lễ, siêng năng cầu nguyện và sống tình huynh đệ hơn là tích lũy tiền bạc vật chất.  Việc Bẻ Bánh chẳng phải là dấu chỉ tuyệt vời nhất nói lên sự phục vụ và chia sẻ huynh đệ đó sao?  Trong ngày thứ Năm thánh chúng ta đã chứng kiến việc Bẻ Bánh lần đầu tiên và việc Đức Giêsu  Rửa Chân cho các môn đệ.  Việc thiết lập phép Thánh thể cùng với giới răn tình yêu, rửa chân phục vụ nhau, tất cả được tiếp tục nơi các Kitô hữu thuở ban đầu. Truyền thống bác ái sinh động nầy như dòng thác chảy mạnh trong sinh hoạt Hội thánh.

Cách sống nầy được Đức Kitô phục sinh cổ vũ qua những lần Người hiện ra.  Như người thân từ nơi xa trở về Đức Kitô đến thăm các môn đệ sau những ngày chao đảo vì mất Thầy, Người mang theo quà tặng “bình an” cho mọi người.  Mỗi lần hiện ra Người đều thổi hơi và ban bình an : “Bình an cho anh em”, rồi Người chỉ cho thấy chiến tích nơi thân thể của Người.  Bình an Người ban chính là Ơn cứu độ, một thứ bình an mà thế gian không tài nào ban tặng được. Là Đấng chiến thắng thần chết, Người sai họ đi, như Cha đã sai Người.  Sứ mệnh truyền giáo bắt nguồn từ nơi Cha được chuyển giao cho các tông đồ.  Người trang bị cho họ bằng thổi hơi ban Thánh thần, sức sống mới của họ khởi đi từ hôm đó; Người trao quyền tha tội cho các môn đệ, điều mà trước đây Người đã sử dụng trong cuộc sống công khai khi giảng dạy, làm cho đối phương của Người thắc mắc : ngoài Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội (x. Bài Tin Mừng Ga 20,19-31).  Người đã cho môn đệ tham dự vào quyền bính cao cả nầy bằng tác động của Thánh thần: Người thổi hơi và ban Thánh thần cho họ.  Chúa Thánh thần và Ơn bình an như là chiến lợi phẩm mà Đấng phục sinh chiếm được sau khi đã đánh bại Thần chết bằng cái chết ô nhục của mình. 

Tông đồ Tôma đã không có mặt trong lần hiện ra đó.  Ông đã không tin và còn thách thức đặt điều kiện: phải xỏ bàn tay vào cạnh sườn và ngón tay vào lỗ đinh thì mới tin.  Đức Kitô phục sinh đã thoả mãn tính khoa học của Tôma và đã khôi phục lòng tin yếu kém của ông, nhưng Người nói: “Phúc thay những người không thấy mà tin”.  Điều mà thánh Phêrô khẳng định sau nầy: “Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin.  Vì vậy, anh em được chan chứa niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người” (Bài Đọc 2. 1 Pr 1, 3-9).  Đức tin Kitô giáo quả thật đòi hỏi một cuộc vượt qua như một sứ vụ không thể thi hành (mission impossible) đối với não trạng trần tục, bị đe dọa chém đầu mà vẫn tin Thiên Chúa sẽ trao các con lại cho mình, như bà mẹ trong Sách Macabê; bị nấm mồ chặn lại mà vẫn tuyên xưng, “con tin em con sống lại ngày sau hết” như bà Mátta, chị của Lazarô.  Đời sống của người Kitô hữu không thiếu những hoàn cảnh éo le như thế đòi phải vượt qua để đạt được sự sống mới, sự sống thần linh.

Lạy Chúa Kitô phục sinh, con xin cảm tạ đội ơn Chúa vì đã liều mình chịu chết đem lại sự sống mới cho chúng con.  Xin cho con đón nhận ơn bình an và ơn Thánh thần mà Chúa đã ban, và đem ơn ấy đến cho anh chị em con . Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM

GPKONTUM (21/04/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: