Home > Giáo Hội Việt Nam, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa 2017

Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa 2017

23/04/2017

Trực tuyến Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2017

Trực tuyến Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2017, Chúa nhật II Phục Sinh, lúc 17g30, 23/4/2017, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, sẽ cử hành Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2017, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Trước đó, lúc 14g15, có chương trình văn nghệ, diễn nguyện, lần chuỗi Thương Xót và 2 bài chia sẻ về Lòng Chúa Thương Xót của LM Thừa Sai LCTX Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ và LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Tổng linh hướng CĐ LCTX TGP.
Truyền thông TGP sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp sự kiện quan trọng này qua kênh Youtube. Kính mời Quý Ông-Bà và Anh-Chị-Em không có điều kiện tham dự trực tiếp, cùng hiệp thông qua kênh youtube.

 

 

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn và longchuathuongxot.vn
GPKONTUM (23/04/2017) KONTUM

%d bloggers like this: