Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức, Video > Nguồn Gốc Lễ Lòng Thương Xót- Chúa Nhật Sau Phục Sinh

Nguồn Gốc Lễ Lòng Thương Xót- Chúa Nhật Sau Phục Sinh

23/04/2017

Nguồn Gốc Lễ Lòng Thương Xót- Chúa Nhật Sau Phục Sinh

 XIN GIỚI THIỆU

ĐOẠN VIDEO CLIP

NGUỒN: AMEN Tv
GPKONTUM (23/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: