Home > Gia Đình Ơn Gọi, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, LM-Tu Sĩ, TinTức > Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Lần 54 Ngày 07 tháng 5 năm 2017

Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Lần 54 Ngày 07 tháng 5 năm 2017

24/04/2017

Thông báo

Theo tinh thần cuộc họp Ban Ơn Gọi Miền Kon Tum vào ngày 16.3.2017. Để chuẩn bị cho ngày sinh hoạt Ơn Gọi năm nay (07.5.2017, Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh). Cuộc họp đã thống nhất với nhau về chủ đề cũng như chương trình. Hôm nay Ban Ơn Gọi xin nhắc lại để những công việc chúng ta đã thống nhất được diễn ra tốt đẹp

XIN CLICK

THÔNG BÁO

 

 

—– 000—–

HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICÔ

NHÂN NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LẦN 54

Ngày 07 tháng 5 năm 2017

XIN CLICK

HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICÔ

 

—– 000—–

NỘI QUY

NGÀY SINH HOẠT ƠN GỌI

Chúa Chiên Lành 07.5.2017

 

XIN CLICK

NỘI QUY

 

 

GPKONTUM (24/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: