Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ CN II Phục Sinh Kính Lòng Thương Xót Chúa Do Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum Chủ Sự Tại Nhà Thờ Tân Hương – Kontum

Thánh Lễ CN II Phục Sinh Kính Lòng Thương Xót Chúa Do Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum Chủ Sự Tại Nhà Thờ Tân Hương – Kontum

27/04/2017

 

THÁNH LỄ CN II PS A KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA DO ĐGM.

GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ SỰ TẠI NHÀ THỜ TÂN HƯƠNG, KONTUM 23 4 2017 

PHẦN I: 
– RƯỚC ĐGM CHỦ TẾ VÀO THÁNH ĐƯỜNG
– PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
– BÀI GIẢNG CỦA ĐGM. GIÁO PHẬN KON TUM

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

–0–
PHẦN II – THÁNH LỄ CN II PS A KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 23 4 2017

TẠI NHÀ THỜ TÂN HƯƠNG, KONTUM P2

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on Apr 23, 2017
GPKONTUM ( 27/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: