Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, Tin Thế Giới, TinTức, Video > Diễn Văn Của ĐTC Trước Các Nhà Lãnh Đạo Đất Nước Ai Cập

Diễn Văn Của ĐTC Trước Các Nhà Lãnh Đạo Đất Nước Ai Cập

29/04/2017

Diễn văn của ĐTC trước các nhà lãnh đạo đất nước Ai Cập

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : AMEN Tv
GPKONTUM (29/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: