Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, Tin Thế Giới, TinTức, Video, Video > Đức Thánh Cha Đến Cairo – Gặp Gỡ Chính Quyền, Ngoại Giao Đoàn và Các Tổ Chức Xã Hội Ai Cập – Đối Thoại

Đức Thánh Cha Đến Cairo – Gặp Gỡ Chính Quyền, Ngoại Giao Đoàn và Các Tổ Chức Xã Hội Ai Cập – Đối Thoại

29/04/2017

1/ Đức Thánh Cha Đến Cairo

XIN KÍNH MỜI

— 0 —

— 0 —

2/ Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền, ngoại giao đoàn và các tổ chức xã hội Ai Cập,

28.04.2017

 

— 0 —

3/ Đức Thánh Cha tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình tại Đại học Al Azhar,

28.04.2017: Đối thoại.

3 đường hướng căn bản giúp cho việc đối thoại:
– Gìn giữ căn tính
– Can đảm đón nhận người khác
– Ý hướng chân thành

 

NGUỒN: VietCatholicNews
GPKONTUM (29/04/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: