Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, Tin Thế Giới, TinTức, Video, Video > Đức Thánh Cha Phanxicô Kết Thúc Ngày Đầu Tiên Ở Trên Đất Nước Cập Ai

Đức Thánh Cha Phanxicô Kết Thúc Ngày Đầu Tiên Ở Trên Đất Nước Cập Ai

30/04/2017

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc ngày đầu tiên ở Ai Cập

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Ai cập vào cuối tuần này, từ ngày 28 đến 29 tháng 4. Chuyến viếng thăm này đánh dấu cuộc hành trình Tông du lần thứ 18 của ngài ra khỏi nước Ý và quốc gia này là quốc gia thứ 27 ngài viếng thăm. Và chuyến viếng thăm này cũng là đánh dấu lần thứ hai Đức Thánh Cha đi đến quốc gia Bắc Phi, sau chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào năm 2000.

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

NGUỒN: adgentes kt
GPKONTUM (30/04/2017) KONTUM

%d bloggers like this: