Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, Tin Thế Giới, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ Sáng Thứ Bẩy 29/04- Đức Thánh Cha Chào Thăm Các Tín Hữu Bất Chấp Lo Âu Khủng Bố

Thánh Lễ Sáng Thứ Bẩy 29/04- Đức Thánh Cha Chào Thăm Các Tín Hữu Bất Chấp Lo Âu Khủng Bố

30/04/2017

Thánh lễ sáng thứ Bẩy 29/04- Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu bất chấp lo âu khủng bố

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : VietCatholicNews
Published on Apr 29, 2017
GPKONTUM (30/04/2017) KONTUM

%d bloggers like this: