Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ An Táng Yă Irène Y Ngŭ – Phần I

Thánh Lễ An Táng Yă Irène Y Ngŭ – Phần I

01/05/2017

THÁNH LỄ AN TÁNG YĂ IRÈNE Y NGŨ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KONTUM

DO ĐGM. GP. KON TUM CHỦ TẾ 

P- I: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & BÀI GIẢNG VÀ LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

29 4 2017 

 

KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (01/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: