Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ An Táng YĂ IRÈNE Y NGŨ, Nữ Tu Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum

Thánh Lễ An Táng YĂ IRÈNE Y NGŨ, Nữ Tu Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum

02/05/2017

THÁNH LỄ AN TÁNG YĂ IRÈNE Y NGŨ, NỮ TU HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ KON TUM,

TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN KONTUM 29.4.2017

DO ĐGM. GP. KON TUM CHỦ TẾ
PHẦN II:
– PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
– CẢM TẠ & ĐƯA TIỄN

 

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu

Published on May 1, 2017

GPKONTUM (02/5/2017) KONTUM

%d bloggers like this: