Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Sách Báo, TàiLiệu, TinTức > Bản Tin Số 3 Và 4 Năm 2017

Bản Tin Số 3 Và 4 Năm 2017

04/05/2017

Bản Tin tháng 03 và 04 năm 2017 của Giáo phận Kontum

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

BẢN TIN THÁNG 03

 

— 0 —

BẢN TIN THÁNG 04

 

GPKONTUM (04/05/2-17) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: