Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn Khấn Dòng Của Quý Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Tại Nhà Thờ Phương Quý

Thánh Lễ Tạ Ơn Khấn Dòng Của Quý Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Tại Nhà Thờ Phương Quý

05/05/2017

Ban mục vụ truyền thông giáo phận Kontum xin giới thiệu:

THÁNH LỄ TẠ ƠN KHẤN DÒNG CỦA QUÝ NỮ TU DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG

TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG QUÝ, KONTUM 4.5.2017

DO ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ TẾ 

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

PHẦN  I:

– PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 
– BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ, GM. GP. KON TUM
– LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

 

— 0 —

– PHẦN II: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & CẢM TẠ

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on May 4, 2017
 GPKONTUM (05/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: