Home > Ban Giáo Lý, Ban MV-ĐoànThể, Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, Thiếu Nhi Thánh Thể, TinTức, Video, Video > Đức Giáo Hoàng Đã Có Bài Phát Biểu Sâu Sắc Trước Phong Trào Công Giáo Tiến Hành Về Việc Rao Giảng Đức Tin.

Đức Giáo Hoàng Đã Có Bài Phát Biểu Sâu Sắc Trước Phong Trào Công Giáo Tiến Hành Về Việc Rao Giảng Đức Tin.

06/05/2017

Đức Giáo hoàng đã có bài phát biểu sâu sắc trước phong trào Công Giáo Tiến Hành

về việc rao giảng đức tin.

 

 

NGUỒN: hdgmvietnam.com

Published on Apr 28, 2017

GPKONTUM (06/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: