Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi 2017

Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi 2017

07/05/2017

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Gọi 2017

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUÔN : INTERNET

Công Giáo Website

GPKONTUM (07/05/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: