Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thời Sự Tuần Qua 05/05/2017: Vị Giáo Hoàng Anh Hùng Và Một Chuyến Đi Thật Đúng Lúc

Thời Sự Tuần Qua 05/05/2017: Vị Giáo Hoàng Anh Hùng Và Một Chuyến Đi Thật Đúng Lúc

07/05/2017

Thời sự tuần qua 05/05/2017: Vị Giáo Hoàng anh hùng và một chuyến đi thật đúng lúc

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on May 5, 2017

GPKONTUM (07/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: