Home > Gia Đình Ơn Gọi, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, LM-Tu Sĩ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Ngày Ơn Gọi Hạt Kontum – CN Chúa Chiên Lành 7.5.2017

Ngày Ơn Gọi Hạt Kontum – CN Chúa Chiên Lành 7.5.2017

08/05/2017

NGÀY ƠN GỌI GIÁO HẠT KON TUM – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH A

CHÚA CHIÊN LÀNH 7.5.2017 QUY TỤ HƠN 600 BẠN TRẺ TỪ CÁC CÔNG ĐOÀN HỘI DÒNG

& GIÁO XỨ VỀ SINH HOẠT VÀ TÌM HIỂU VỀ ƠN THIÊN TRIỆU

THEO CHỦ ĐỀ:”TA SẼ SAI AI? AI SẼ LÀ SỨ GIẢ CỦA TA?” Is 6,8

– PHẦN KHAI MẠC: 
– ĐÓN TIẾP THAM DỰ VIÊN & SINH HOẠT & TẬP HÁT

– CHÀO MỪNG ĐỨC GM. ALOISIÔ, QUÝ CHA GIÁM ĐỐC, QUẢN HẠT,

QUÝ BỀ TRÊN CÁC HỘI DÒNG, QUÝ CẬU, BIỆN CÁC GIÁO XỨ

– CẦU NGUYỆN & CHIA SẺ

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on May 7, 2017
 GPKONTUM (08/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: