Home > Gia Đình Ơn Gọi, GiáoPhận, Giới Thiệu, LM-Tu Sĩ, TàiLiệu, TinTức, Video > Các Phó: Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM Về Nhà Cha

Các Phó: Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM Về Nhà Cha

10/05/2017

Văn Phòng TGM xin kính báo:

 

“Chúa  là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”

  CÁO PHÓ

Tòa Giám Mục Kon Tum, Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn CM

và Tang quyến kính báo:

 Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM

Sinh ngày 07 tháng 9 năm 1955

Thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn,

đang phục vụ tại Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 18 giờ 20 Thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2017,

tại Sài Gòn.

Hưởng thọ 62 tuổi.

Chương trình tang lễ sẽ thông báo sau. 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Augustinô.

R.I.P.

 

%d bloggers like this: