Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó và Sơ Lược Tiểu Sử Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM Vừa Qua Đời

Cáo Phó và Sơ Lược Tiểu Sử Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM Vừa Qua Đời

11/05/2017

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“Chúa  là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”

  CÁO PHÓ

Giáo Phận Kon Tum, Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn CM

và Tang quyến kính báo:

 Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM

Sinh ngày: 07.09.1955

Rửa tội và Thêm Sức ngày 15 tháng 05 năm 1994

Nhập dòng: 01.10.1994

Vào Nhà Tập: 01.10.1996

Quyết Tâm (Khấn lần đầu): 01.10.1997

Khấn trọn: 25.08.2001

Phó Tế: 25.06.2002

Linh mục: 25.03.2003

đang phục vụ tại Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Được Chúa gọi về vào lúc 18 giờ 18 phút, ngày 10.05. 2017,

Tại Nhà Sài Gòn (Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn – Phụ Tỉnh Việt Nam)

Số 479/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Hưởng thọ: 62 tuổi.

Nghi thức Nhập Quan lúc 17 giờ 00, ngày 11.05.2017

Tại Nhà Sài Gòn, 179/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Viếng linh cữu tại Hội Trường nhà xứ Giáo xứ Phát Diệm (Tp. HCM)

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ 00, Thứ Bảy ngày 13.05.2017

Tại Nhà thờ Giáo xứ Phát Diệm (Tp. HCM)

Hỏa táng tại Nhà Hỏa Táng Bình Hưng Hòa (Tp. HCM).

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Augustinô.

R.I.P.

— 0 —

Để hiểu được một linh mục sống chết với lý tưởng của mình như thế nào, trước mắt chúng tôi xin  ghi vài đường dẫn để quí vị có thể cập nhật, tìm hiểu, và cảm nhận tâm hồn của một đời vị linh mục thừa sai của những người phong cùi được Chúa dẫn dắt  qua mọi nẻo đường ƠN GỌI THỪA SAI CHO NGƯỜI PHONG như thế nào. Tạ Ơn Chúa.

Với tâm tình cá nhân, nhiều lần tiếp xúc với Cha Augustinô khi Ngài còn sống trên cánh đồng truyền giáo Kontum, nay lòng bảo lòng tôi “đến với Ngài xin Ngài cầu nguyện cho tôi trở nên linh mục thừa sai cho người nghèo như Ngài”.

Có phải là dấu chỉ  của Chúa hay không mà Cha AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM

vừa qua đời đúng ngày 10/5: KÍNH THÁNH DA-MI-EN. GpkT: Ngày Phong Cùi.

Có nên chăng nơi Ngài phục vụ cho đến suốt đời Ngài tại  Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy,

tỉnh Kon Tum, có một chương trình cụ thể nào để tiếp nối sự nghiệp Ơn Gọi của ngài?:

Đường dẫn : 1/  http://www.chungnhanduckito.net/thinhcau/linhmucbacsi.htm

                       2/  https://xitothanhgia.wordpress.com/suu-tam/bac-si-phat-giao-tro-thanh-linh-muc/

GPKONTUM (11/05/2017) KONTUM

 

%d bloggers like this: