Home > Ban Giáo Lý, Ban MV-ĐoànThể, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Hướng Dẫn Tổng Quát Việt Dạy Giáo Lý Tại Việt Nam

Hướng Dẫn Tổng Quát Việt Dạy Giáo Lý Tại Việt Nam

11/05/2017

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu:

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VIỆT NAM

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2017

 

 

XIN CLICK VÀO

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ

 

NGUỒN: HDGMVN

Đường dẫnhttp://www.giaolyductin.net/huong-dan-tong-quat-viec-day-giao-ly-tai-viet-nam-2017.html
GPKONTUM (11/05/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: