Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > Con Đường – Sự Thật – Sự Sống

Con Đường – Sự Thật – Sự Sống

13/05/2017

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 5 Năm A

Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12

  

 

CON ĐƯỜNG – SỰ THẬT – SỰ SỐNG

 Giáo Hội ban sơ đang trên đường xây dựng nền móng căn bản.  Cuộc sống luôn phát sinh những nhu cầu và sinh hoạt mới.  Hai nhóm Kitô giáo Do thái Hy lạp và Do thái bản xứ phiền trách nhau về việc phục vụ lương thực hằng ngày chưa được chu đáo.  Tuyển chọn bảy Phó tế giúp đỡ phục vụ bàn ăn là giải pháp tốt nhất cho Giáo hội lúc đó, các Phó tế là trợ thủ đắc lực cho các Tông đồ, để các Tông đồ chuyên cần cầu nguyện và phục vụ rao giảng Lời Chúa (Bài Đọc 1.Cv 6,1-7).  Qua sách Công vụ tông đồ chúng ta thấy Giáo hội non trẻ lớn lên đối diện với những vấn đề mới trong sinh hoạt.  Khủng hoảng và phát triển thường đi đôi với nhau.  Khủng hoảng về phân phối lương thực đã làm phát sinh việc tuyển chọn 7 Phó tế, một sáng kiến tông đồ có tính mặc khải đánh dấu lịch sử Giáo hội.  Chức Phó tế thật sự không do Đức Giêsu thiết lập, nhưng đã được thiết lập bởi các Tông đồ vào thời mặc khải công khai, cho nên Chức phó tế được nhìn nhận là được Thiên Chúa thiết định.  Thời gian mặc khải công khai chấm dứt với vị tông đồ cuối cùng, vào quãng năm 100.

Chúa Thánh thần linh hoạt Giáo hội, đổi mới và kêu gọi khai trương những phương thức phục vụ mới mà vẫn trung thành với ý định của Đấng sáng lập.  Thật lạ lùng khi suy nghĩ đến thời kỳ ban đầu của Giáo hội, Đức Giêsu vị Thủ lãnh Giáo hội khi lìa khỏi trần gian không để lại một cơ cấu tổ chức chặt chẽ nào, không đặt ngai toà tại thủ đô nào, không để lại guồng máy kinh tế nào, Người chỉ để lại một lời hứa: ban Chúa Thánh thần, như ân huệ khởi đầu.  Ngày Chúa Thánh thần hiện xuống là ngày khai trương Giáo hội, thuộc thời đại Chúa Thánh thần.  Chính Chúa Thánh thần hướng dẫn đường đi nước bước của Giáo hội được gọi là Dân Mới của Thiên Chúa.  Chúa Thánh thần là linh hồn của Giáo hội, hướng dẫn Giáo hội như xưa kia cột mây trong sa mạc hướng dẫn dân Do thái.  Giáo hội phát triển qua việc truyền giáo của các tông đồ, nhưng sức mạnh làm cho Giáo hội tăng trưởng là Chúa Thánh thần.  Cho nên không lạ gì khi nghe nói : “Chúa Thánh thần và chúng tôi quyết định”, nhiều lần được lặp lại trong sách Công vụ tông đồ, có sự đan quyện không phân biệt giữa Chúa Thánh thần và người lãnh đạo Giáo hội trong các quyết định của Giáo hội. 

Mỗi giai đoạn Giáo hội đều có những hình thức phục vụ phù hợp thời đại mới, như ngày nay xuất hiện các thầy Phó tế vĩnh viễn, các thầy Sáu nầy có gia đình, làm phó tế suốt đời không lãnh chức linh mục, phụ tá cho các linh mục trong việc mục vụ, rất thường thấy nơi các Giáo hội Mỹ, Âu châu, Canađa;  hay như các Trợ tá cho việc tông đồ, các trinh nữ tự nguyện sống phục vụ Giáo hội dưới sự lãnh đạo của Giám mục địa phận, thường gọi là các chị tu đời, họ không mặc tu phục riêng biệt; hay Hội các Chú giáo phu tại địa phận Kontum, Hội được thành lập hơn 100 năm nay; Các Chú giáo phu là người dân tộc được đào tạo văn hóa, giáo lý, Kinh thánh và phụng vụ trong nhiều năm để phục vụ xứ đạo, trường “Hnam Trưng Kuenot” là chứng tá lịch sử sống động mà Hội Thừa Sai Paris để lại cho địa phận Kontum.

Chúa Thánh thần là nguồn sức sống làm cho Lời Chúa qua mọi thời đại không bị trói buộc, và đó là lý do của niềm cậy trông mà thư thánh Phêrô viết: “Chúa Giêsu là viên đá góc tường” (Bài Đọc 2. 1Pr 2,4-9).  Bao lâu còn Đá góc tường thì tường vẫn được đứng vững.  Tất cả chúng ta là đá sống động xây toà nhà Hội thánh có Đức Giêsu là Đá Góc X. Tường.  Chính vì vậy “Anh em đừng xao xuyến!” trước những khủng hoảng của thời đại mới, như Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay.  Chính Giáo hội sinh ra và nuôi sống chúng ta chứ không phải ngược lại, Giáo hội đưa con người về cùng Thiên Chúa trên con đường được Đức Giêsu khẳng định rành mạch với Tôma và Philípphê: “Ta là Con đường, là sự Thật và là sự Sống” (Bài Tin Mừng. Ga 14,1-12).

Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, khi sống lại Chúa đã ban Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội, xin cho con vững tin vào Thánh Thần cho dù có khi Giáo Hội đi qua những thung lũng đen tối tưởng chừng như không vượt qua được. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM

GPKONTUM (13/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: