Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Fatima: Đức Thánh Cha Làm Phép Nến Và Chủ Sự Đêm Canh Thức Lần Chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ, 12.05.2017

Fatima: Đức Thánh Cha Làm Phép Nến Và Chủ Sự Đêm Canh Thức Lần Chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ, 12.05.2017

13/05/2017

Fatima: Đức Thánh Cha làm phép nến và chủ sự đêm canh thức lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, 12.05.2017

 

NGUỒN: Vatican Tiếng Việt
GPKONTUM (13/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: