Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Fatima: Đức Thánh Cha Và Hàng Trăm Ngàn Người Cầu Nguyện Trước Đức Mẹ Fatima, 12.05.2017

Fatima: Đức Thánh Cha Và Hàng Trăm Ngàn Người Cầu Nguyện Trước Đức Mẹ Fatima, 12.05.2017

13/05/2017

Fatima: Đức Thánh Cha và hàng trăm ngàn người cầu nguyện trước Đức Mẹ Fatima, 12.05.2017
 

 

NGUỒN: Vatican Tiếng Việt
GPKONTUM (13/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: