Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Fatima: Đức Thánh Cha Viếng Thăm Nhà Nguyện Của Căn Cứ Không Quân Monte Real, 12.05.2017

Fatima: Đức Thánh Cha Viếng Thăm Nhà Nguyện Của Căn Cứ Không Quân Monte Real, 12.05.2017

13/05/2017

Fatima: Đức Thánh Cha viếng thăm nhà nguyện của căn cứ không quân Monte Real, 12.05.2017

 

 

NGUỒN: Vatican Tiếng Việt
GPKONTUM (13/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: