Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Fatima: Hàng Triệu Người Dự Lễ Tuyên Thánh Hai Em Nhỏ Phanxicô Và Giacinta, 13.05.2017

Fatima: Hàng Triệu Người Dự Lễ Tuyên Thánh Hai Em Nhỏ Phanxicô Và Giacinta, 13.05.2017

14/05/2017

Fatima: Hàng triệu người dự Lễ Tuyên Thánh hai em nhỏ Phanxicô và Giacinta, 13.05.2017

XIN KÍNH MỜI

(Thuyết minh bằng tiếng Việt)

 

NGUỒN : VATICAN – TIẾNG VIỆT
GPKONTUM (14/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: