Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức > Thánh Lễ Tuyên Thánh Cho Jacinta Và Francisco Marto – Bài Giảng Của Đức Thánh Cha

Thánh Lễ Tuyên Thánh Cho Jacinta Và Francisco Marto – Bài Giảng Của Đức Thánh Cha

14/05/2017

Thánh lễ tuyên thánh cho Jacinta và Francisco Marto – Bài giảng của Đức Thánh Cha

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (14/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: