Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cha Cố Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cha Cố Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM

19/05/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về

Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM:

* Thời gian: 9g00 sáng Thừ Hai, ngày 22.5.2017

* Địa điểm: Nhà Thờ Kon Xơmluh, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Kính mời Quý Cha đến đồng tế với Đức Cha Aloisiô để cầu nguyện cho Cha Cố Augustinô.

VP cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm. Lu-y Nguyễn Quang Hoa.

GPKONTUM (19/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: