Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > Không Để Anh Em Mồ Côi

Không Để Anh Em Mồ Côi

20/05/2017

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 6 Năm A

Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21

 

 

KHÔNG ĐỂ ANH EM MỒ CÔI

 “Vào thời điểm Đức Giêsu ra khỏi đời nầy mà về với Chúa Cha”, câu nói nầy nhiều lần được lặp lại trong mùa Phục sinh, nhắc cho chúng ta một cuộc vượt qua, một cõi đi về.  “Về với Chúa Cha” chắc hẳn đây không phải là việc di chuyển chỗ ở vật lý, nhưng là thay đổi cách thế hiện diện cũ bằng một lối hiện diện mới, một sự hiện diện vô hình như một sự quan tâm và điều khiển từ xa.  Người ta thường nói đến ý niệm về sự vắng-mặt-hiện-diện .  Đức Giêsu quan tâm lo lắng cho các môn đệ còn ở lại và Người xin Cha “ban một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.  Đó là Thần Khí sự thật.  Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Bài Tin Mừng. Ga 14,15-21). 

Bài tin mừng Chúa nhật tuần trước kết thúc bằng câu: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Cha” (Ga 14,12).  Nghĩa là Đức Giêsu đã tìm được người thế chân cho mình để hướng dẫn Giáo hội.  Đó là Đấng bảo trợ, là Thần chân lý sẽ được sai đến với Giáo hội.  Và Đức Giêsu hứa chắc:  “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”.  Nghĩa là sinh hoạt của Giáo hội vẫn được tiếp tục duy trì và thăng tiến đi lên, hơn cả khi Đức Giêsu còn sống ở trần gian.  Điều nầy được minh chứng qua sinh hoạt của Giáo hội sau khi Đức Giêsu về trời.

Các môn đệ đã ra đi hoạt động truyền giáo nơi những miền mà trước đây dân chúng không đón nhận Đức Giêsu.  Chúng ta nhớ lại chuyện dân làng Samari từ chối không cho Đức Giêsu đi ngang qua làng để lên Giêrusalem (Lc 9,53), họ không hoan nghênh Đức Giêsu lắm khi Người còn sống, nhưng vào thời các môn đệ thì ngược lại: “Ông Philípphê xuống một thành miền Samari và rao giảng Chúa Kitô cho dân cư ở đó.  Trong thành người ta rất vui mừng … Các môn đệ cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ…  hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần” (x. Bài Đọc 1. Cv 8,5-8.14-17).  Khi sống lại và hiện ra với các môn đệ Đức Giêsu luôn đặt tay ban bình an và thổi hơi ban Thánh thần, như quà tặng của Đấng phục sinh.  Thánh thần được ban xuống nhờ sự can thiệp của Chúa phục sinh và Thánh thần ở luôn mãi với Giáo hội, hướng dẫn Giáo hội.  Chúa Thánh thần hiện diện trong Giáo hội như hình với bóng.   Chúa Thánh thần như linh hồn của Giáo hội, hoạt động trong Giáo hội.  Việc làm của các môn đệ trong Giáo hội ban sơ minh chứng hiệu năng sức mạnh của Chúa Thánh thần.  Thời đại Chúa Thánh thần mở ra vào ngày lễ Ngũ tuần cũng là ngày khai trương Giáo hội thành toàn với mọi yếu tố căn bản cần thiết, tuy nhiên phải biết rằng Chúa Thánh thần sẽ không mặc khải thêm điều gì mới lạ vì Đức Giêsu là “mặc khải” trọn vẹn của Chúa Cha, Người là tiếng nói dứt khoát của Chúa Cha, không cần phải thêm gì nữa.  Chúa Thánh thần đến soi sáng và làm cho tâm trí các môn đệ hiểu rõ hơn nội dung của Lời Chúa đã được mặc khải.

Chúa Thánh thần liên tục hoạt động trong Giáo hội, cho dù các tông đồ trồng Giáo hội ở mọi miền xa xăm thì sức sống làm cho Giáo hội tăng trưởng vẫn là Chúa Thánh thần.  Một điển hình minh chứng, trong lịch sử truyền giáo tại Cheo Reo, Phú Bổn tỉnh Gialai thuộc địa phận Kontum, cha Jacques Dournes là nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai Paris đã ở khá lâu với anh em dân tộc Jrai chừng 13 năm, ngài vừa là thần học gia, nhà truyền giáo và nhà dân tộc học, sống hết mình với anh em Jrai, nhưng kết quả thu hoạch rất ít, ngài chỉ rửa tội một vài người khi còn ở với họ. Nhưng khi cha J. Dournes ra đi, thì anh em Jrai nhớ lại điều cha rao giảng và việc cha làm cho họ, họ trở lại đạo từng làng và từng làng.  Phải nhận rằng việc đó là sức sống của Chúa Thánh thần tác động trên anh em Jrai, là quà tặng của Chúa phục sinh.  Đúng là người kia gieo kẻ nầy gặt nhưng Thánh thần làm cho lớn lên.  Công đức nầy quy về cho Đức Giêsu: “Chính Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa” (x. Bài Đọc 2. 1Pr 3, 15-18).  Một điều cần phải xác tín là Chúa Thành thần không phải là con của Chúa Cha hay là em của Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Thánh thần nhiệm xuất (xuất hiện cách nhiệm mầu ) bởi hai ngôi, đồng bản thể, đồng quyền năng, đồng hiện hữu như Chúa Cha và Chúa Con.  Ngài là Thần khí ban sự sống, Giáo hội đang sống trong kỷ nguyên của Chúa Thánh thần.

 Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, con tin Chúa Thánh thần luôn hiện diện và hướng dẫn Giáo hội, hướng dẫn mỗi người chúng con, Người có thể làm cho tâm hồn khô khan nguội lạnh trở nên nhiệt thành đạo đức.  Xin cho con biết đặt mình trong sự uốn nắn của Chúa Thánh thần. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM

GPKONTUM (20/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: