Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Cầu Cho Cố Linh Mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM, Tại Nhà Thờ Kon Xơmluh 22 5 2017

Thánh Lễ Cầu Cho Cố Linh Mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM, Tại Nhà Thờ Kon Xơmluh 22 5 2017

23/05/2017

THÁNH LỄ CẦU CHO CỐ LINH MỤC AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM,

TẠI NHÀ THỜ KON XƠMLUH, KON TUM 22 5 2017

ĐGM. GP. KON TUM CHỦ SỰ –  50 LINH MỤC ĐỒNG TẾ&  ĐÔNG ĐẢO TU SĨ,

TRÊN 2000 TÍN HỮU KINH CŨNG NHƯ DÂN TỘC HIỆP DÂNG  CẦU CHO 

CỐ LINH MỤC AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM VỪA QUA ĐỜI.

PHẦN I:

– Rước tro cốt Cha Aug. NGUYỄN VIẾT CHUNG vào Nhà Thờ

– THÁNH LỄ – PHẦN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & BÀI GIẢNG & LNGD

 

 

 

PHẦN II -: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & CẢM TẠ

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu

Published on May 22 và 23 , 2017

GPKONTUM (23/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: