Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Tin Thế Giới, TinTức, Video > Cuộc Gặp Gỡ Giữa Đức Thánh Cha Và Tổng Thống Hoa Kỳ

Cuộc Gặp Gỡ Giữa Đức Thánh Cha Và Tổng Thống Hoa Kỳ

27/05/2017

Phóng sự đặc biệt về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và tổng thống Hoa Kỳ

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN  VIDEO CLIP

 

NGUỒN :VietCatholicNews
Published on May 24, 2017
GPKONTUM (27/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: