Ngày Họp Mặt Và Thường Huấn

27/05/2017

Kontum, ngày 26.5.2017

Kính thưa Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế:

 

  1. Ngày họp mặt tháng 6.2017theo Giáo Hạt.

   * Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung: Tùy Cha Quản Hạt ấn định

  1. Thường Huấn 2017 (kỹ năng lãnh đạo)

   * Địa điềm: Toà Giám Mục Kon Tum.

   * Thời gian: từ 9g00 thứ Ba, ngày 20.6.2017 đến 16g00 thứ Sáu, ngày 23.6.2017

VP xin kính mời Quý Cha tham dự.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (27/05/2017) KONTUM

 

%d bloggers like this: