Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức, Video, Video Bài Giảng > Bài Giảng Lễ Thăng Thiên 2017 Của Đức Thánh Cha Phanxico

Bài Giảng Lễ Thăng Thiên 2017 Của Đức Thánh Cha Phanxico

28/05/2017

Bài giảng lễ Thăng Thiên 2017 của Đức Thánh Cha Phanxico

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : AMEN Tv
GPKONTUM (28/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: