Archive

Archive for 29/05/2017

Bài Huấn Dụ Trưa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Của Đức Thánh Cha

29/05/2017 Leave a comment

Bài huấn dụ trưa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên của Đức Thánh Cha

 

NGUỒN : AMEN Tv
GPKONTUM (29/05/2017) KONTUM

Ban Mục Vụ Truyền Thông GP. Kon Tum Đến GP. Đà Nẵng 24 5 2017- Huấn Từ ĐGM Đà-Nẵng

29/05/2017 Leave a comment

NGÀY HỘI NGỘ TRUYỀN THÔNG  GIÁO TỈNH HUẾ

– BAN MỤC VỤ TT GP KONTUM ĐẾN GP ĐÀ NẴNG 24 5 2017 –

 

— 0 —

– HUẤN TỪ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

 

NGUỒN Cuong Mai Tu
Published on May 29, 2017
GPKONTUM (29/05/2017) KONTUM

Ngày Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế 25.5.2017

29/05/2017 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu:

HỘI NGỘ TRUYỀN THÔNG GIÁO TỈNH HUẾ TẠI TTMV GIÁO PHẬN ĐÀ NĂNG

25 5 2017

– PHẦN KHAI MẠC – TĨNH HUẤN –

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (29/05/2017) KONTUM