Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức, Video, Video Bài Giảng > Bài Huấn Dụ Trưa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Của Đức Thánh Cha

Bài Huấn Dụ Trưa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Của Đức Thánh Cha

29/05/2017

Bài huấn dụ trưa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên của Đức Thánh Cha

 

NGUỒN : AMEN Tv
GPKONTUM (29/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: