Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Ban Mục Vụ Truyền Thông GP. Kon Tum Đến GP. Đà Nẵng 24 5 2017- Huấn Từ ĐGM Đà-Nẵng

Ban Mục Vụ Truyền Thông GP. Kon Tum Đến GP. Đà Nẵng 24 5 2017- Huấn Từ ĐGM Đà-Nẵng

29/05/2017

NGÀY HỘI NGỘ TRUYỀN THÔNG  GIÁO TỈNH HUẾ

– BAN MỤC VỤ TT GP KONTUM ĐẾN GP ĐÀ NẴNG 24 5 2017 –

 

— 0 —

– HUẤN TỪ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

 

NGUỒN Cuong Mai Tu
Published on May 29, 2017
GPKONTUM (29/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: