Home > Giáo Hội Việt Nam, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Ngày Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế 25.5.2017

Ngày Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế 25.5.2017

29/05/2017

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu:

HỘI NGỘ TRUYỀN THÔNG GIÁO TỈNH HUẾ TẠI TTMV GIÁO PHẬN ĐÀ NĂNG

25 5 2017

– PHẦN KHAI MẠC – TĨNH HUẤN –

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (29/05/2017) KONTUM

%d bloggers like this: