Archive

Archive for 01/06/2017

Tin Công Giáo Thế Giới Ngày 01/06/2017

01/06/2017 Leave a comment

Tin Công Giáo Thế Giới Ngày 01/06/2017

– Giáo hội Nga mở nhà thờ tưởng nhớ các vị tử đạo thời Cộng sản;
– Nam Hàn xin Đức Thánh Cha làm trung gian hòa giải và thống nhất Bắc Hàn;
– Vị hồng y giúp Giáo hội Ukraina hồi sinh sau đau khổ thời Xô Viết, đã qua đời.

 

NGUỒN : AMEN Tv

Published on Jun 1, 2017

GPKONTUM (01/06/2017) KONTUM

 

Advertisements