Archive

Archive for 02/06/2017

Biến Cố Hiện Xuống

02/06/2017 Leave a comment

Mùa Phục Sinh Chúa Thánh Thần  Hiện Xuống Năm A

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20, 19-23

 

BIẾN CỐ HIỆN XUỐNG

Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba của Ba Ngôi Cực Thánh; Ngài xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con”, theo định nghĩa của “Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hột Thánh Công Giáo”, số 136).  Khi nói về Chúa Cha chúng ta dễ có biểu tượng định hình rõ rệt.  Biểu tượng về Cha là lời nói, Thiên Chúa phán.  Biểu tượng về Con là hài nhi nằm trong máng cỏ, hình ảnh Đức Giêsu giang tay trên Thập giá.  Còn khi nói về Chúa Thánh thần thì biểu tượng thật nhiều và đa dạng: hơi thở, gió, lửa, dầu, ngón tay của Thiên Chúa, chim bồ câu, dòng suối nước trong lành.  

XIN XEM TIẾP…

Advertisements