Biến Cố Hiện Xuống

02/06/2017

Mùa Phục Sinh Chúa Thánh Thần  Hiện Xuống Năm A

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20, 19-23

 

BIẾN CỐ HIỆN XUỐNG

Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba của Ba Ngôi Cực Thánh; Ngài xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con”, theo định nghĩa của “Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hột Thánh Công Giáo”, số 136).  Khi nói về Chúa Cha chúng ta dễ có biểu tượng định hình rõ rệt.  Biểu tượng về Cha là lời nói, Thiên Chúa phán.  Biểu tượng về Con là hài nhi nằm trong máng cỏ, hình ảnh Đức Giêsu giang tay trên Thập giá.  Còn khi nói về Chúa Thánh thần thì biểu tượng thật nhiều và đa dạng: hơi thở, gió, lửa, dầu, ngón tay của Thiên Chúa, chim bồ câu, dòng suối nước trong lành.  

Các biểu tượng kể trên không hoàn toàn chính xác vì Thiên Chúa thì vô hình, các biểu tượng chỉ nói lên hiệu năng khác nhau của Chúa Thánh thần.  Như gió trong cánh buồm, làm cho thuyền tiến lên phiá trước nhưng chúng ta không thấy và cũng không thể nào bắt được gió hay nhốt gió lại.  Thánh thần là điều gì đó không thể nắm bắt được, là phi vật thể.  Tuy nhiên chúng ta cảm nghiệm được hiệu năng của Chúa Thánh thần, con người không tài nào có thể nắm bắt, định vị, mô tả, hay nhìn thấy được Thánh thần, vì Thiên Chúa không thuộc trật tự hữu hình.  Chúa Thánh thần còn có tên gọi là Đấng an  ủi, thần Chân lý, Đấng bảo trợ.  Mọi hoạt động của Thiên Chúa được thực hiện bằng năng lực của Chúa Thánh Thần.

Biến cố hiện xuống như một cuộc tạo dựng mới, Giáo hội đã hình thành, nay đi vào hoạt động mãnh liệt: “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà … lưỡi lửa xuất hiện tản ra đậu xuống trên từng người một … họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác” (Bài Đọc 1. Cv 2,1-11).  Hoạt động của Giáo hội thì đa dạng, và cũng đa dạng như thế đặc sủng của Chúa Thánh thần: “Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.  Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người” (x. Bài Đọc 2.1Cr 12,3b-7.12-13).  Khi được đầy tràn Thánh thần các tông đồ mở toang cửa, hết co cụm lại với nhau vì lo sợ người Do thái tìm giết như họ đã hành hình Đức Giêsu, một năng lực mới thúc đẩy từ bên trong, các tông đồ mạnh dạn rao giảng và làm chứng Đức Giêsu tử nạn và phục sinh.  Sức mạnh của Thánh thần không phải chỉ bên ngoài nhưng còn là nội lực chuyển biến bên trong, ông Phêrô, ngư phủ miền Gali-lê đã đứng ra làm chứng và rao giảng về cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô và hôm đó đã có ba ngàn người trở lại (x. Lc 2,41).

Chúng ta đang sống trong thời đại của Chúa Thánh thần, Ngài xây dựng, linh hoạt và thánh hoá Hội thánh, giúp Giáo hội làm chứng cho Chúa Kitô.  Như tài sản trao tay Đức Giêsu trước khi về trời trối lại cho các môn đệ: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.  Anh em hãy nhận lấy Thánh thần” (x. Bài Tin Mừng. Ga 20, 19-23).  Chúa Thánh thần được trao ban như quà tặng lớn nhất để thi hành sứ mệnh cao cả nhất, sứ mệnh truyền giáo luôn được thi hành dưới sức mạnh của Chúa Thánh thần.

Lạy Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo hội, Chúa đã biến đổi các tông đồ cách nhiệm lạ, biến các ông từ nhút nhát sợ sệt đến can đảm phi thương, xin hãy làm cho con biến đổi cuộc sống ù lì nên nhiệt thành đối với công việc nhà Chúa, như các tông đồ xưa. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (02/06/2017) KONTUM

%d bloggers like this: