Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Đính Chính Địa Điểm Ngày Họp Mặt Hạt Kontum

Đính Chính Địa Điểm Ngày Họp Mặt Hạt Kontum

03/06/2017

Văn Phòng TGM xin đính chính địa điểm ngày họp măt lm hạt Kontum:

* Địa điểm: Nhà Thờ Phương Hòa, tp Kontum

* Thời gian: từ 8g00 đến 12g00 thứ Tư, ngày 07.6.2017

* Thành phần tham dự: Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế

Kính mời Quý Cha và Quý Thầy tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

Advertisements
%d bloggers like this: